Pompy ciepła

Wykorzystanie naturalnego ciepła do ogrzewania budynków i podgrzewania wody pitnej przy pomocy pomp ciepła istotnie przyczynia się do ochrony surowców kopalnych i ochrony klimatu. Spośród dostępnych źródeł ciepła – gruntu, wody gruntowej i powietrza – najłatwiejsze do wykorzystania jest powietrze. Aby móc wykorzystywać pochodzące z niego ciepło niepotrzebne są ani rozległe roboty ziemne, ani wiercenie studni.

Współpraca